Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych Klientów

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RMJ Medical Radosław Schulz ul. Nagłowicka 3 61-355 Poznań NIP 7811202391
  2. W zależności od udzielonych zgód Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu sprzedaży produktów, usług, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych oraz przeprowadzania analiz
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres płatnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
  4. dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PCPR, PFRON, MOPS i innych instytucji/firm realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracujących przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
  6. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych firmy RMJ Medical, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Państwa wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.
  7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
  8. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie lub wysłaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisów internetowych
  9. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne
  10. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  11. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  12. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  13. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: sklep@zdrowapolka.pl lub adres pocztowy RMJ Medical Radosław Schulz ul. Nagłowicka 3 61-355 Poznań (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”),
  14. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  15. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w profilowanie).
  16. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji złożonego zamówienia. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych sklep@zdrowapolka.pl
  17. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu prowadzenia konta w sklepie firmy RMJ. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych sklep@zdrowapolka.pl
  18. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowości z dnia 29 września 1994. wraz z późniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisów obligujących do przechowywania danych.
  19. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Sklepu WWW.zdrowapolka.pl.

Sklep WWW.zdrowapolka.pl należy do RMJ Medical Radosław Schulz ul. Nagłowicka 3,  61-355 Poznań NIP PL 7811202391. Przedsiębiorca  dba o ochronę prywatności Użytkowników Sklepu, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą w  administrowaniu Sklepu.

 

Czym są Pliki Cookies?

 

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu/Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika. Ciastka, którymi posługuje się WWW.zdrowapolka.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik decyduje o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

 

Z jakiego rodzaje i w jakim celu WWW.zdrowapolka.pl korzysta z CIASTEK?

 

 • SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

 

Cel: m.in.  polepszenie nawigacji na stronie

 

 • STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Uczestnika na jego Urządzeniu końcowym.

 

Cel: głównie przechowywanie informacji, czy użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera.

 

 • WEB BEACON:  Znacznik „web beacon” to najczęściej przeźroczysty obraz elektroniczny, zazwyczaj o rozmiarze 1 na 1 piksel, który umieszczany jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.

 

Cel: monitorowanie aktywności i zachowań online Uczestnika.

 

 • ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

 

Cel: prowadzenie statystyk

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

 

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

 

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Serwis informuje, iż wyłączenie przez Uczestnika możliwości korzystania z plików Coockies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

 

 

Jakie dane są przetwarzane?

 

WWW.zdrowapolka.pl przetwarza dane  podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu korzystania ze Sklepu.

 

Sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

 

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez  wysłanie wiadomości e-mail.

 

 

 

Przekierowanie do innych stron.

 

Serwis WWW.zdrowapolka.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. WWW.zdrowapolka.pl nie może ponosić odpowiedzialności za Politykę Prywatności –Pliki Cokies obowiązujące na tych stronach.

 

 

 

Zmiany.

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.Bezpieczeństwo Płatności

Gwarantuje Spółka PayU S.A. która, decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 czerwca 2007 roku, uzyskała status Agenta Rozliczeniowego. Agent Rozliczeniowy nadzorowany jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Umowy zawierane przez sklepy lub serwisy internetowe z Agentem Rozliczeniowym dają gwarancję jasnych procedur rozliczeniowych i zapewniają bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

PayU posiada Międzynarodowy certyfikat PCI DSS i spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSSPayment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa,MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.

Bezpieczna transmisja danych

Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
Dowiedz się więcej czym są certyfikaty SSL i obejrzyj schemat działania SSL (http://www.payu.pl/bezpieczenstwo,4183.html).

Zapewnienie ochrony przed transakcjami naruszającymi prawo

PayU SA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi płatności z użyciem karty płatniczej. Zdobyta wiedza pozwoliła im obniżyć wskaźnik podejrzanych transakcji z 40% do 0,02%. PayU oferuje gwarancję chargeback polegająca na przejęciu odpowiedzialności finansowej za transakcje z użyciem kradzionych lub utraconych kart płatniczych.

 Technologia 3D-Secure, z której korzysta PayU podczas obsługi płatności, pomaga w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa transakcji internetowych. Polega ona na odpowiedniej weryfikacji kart płatniczych przed ich użyciem, podczas której posiadacz karty przy pomocy specjalnego hasła potwierdza swoją tożsamość.