Jak dokonywać pomiaru tkanki tłuszczowej?

03-04-2018

Jak dokonywać pomiaru tkanki tłuszczowej i gdzie u kobiet, a gdzie u mężczyzn?

 

Jak określić idealną wagę i idealne wartości procentowe tłuszczu w organizmie?

Używanie wagi do pomiary masy ciała jako wskaźnika, czy mamy nadwagę, czy niedowagę, jest czasami mylące. Wynika to z faktu, że ludzi różnią się pod względem budowy ciała, wielkości szkieletu, konstrukcji mięśniowej itp. Najlepszym sposobem określenia indywidualnej idealnej wagi jest pomiar procentowej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Ale jak to zrobić?

Krok 1. Określenie żądanej wartości procentowej tłuszczu w organizmie. Należy skorzystać z tabel umieszczonych poniżej „procentowa zawartość tłuszczu / ocena sprawności”

Np. przypadek 1. mężczyzna 33 lat – idealna procentowa zawartość tłuszczu dla oceny „Dobrej” wynosi około 20 %.

Krok 2. Pomiar procentowej zawartości tłuszczu i masy ciała. Opisany jest poniżej.

Np. założenia dot. danych: procentowa zawartość tłuszczu : 24,5 masa ciała 165 Ib (funtów) ok. 74,25 kg. Docelowa procentowa zawartość tłuszczu 20.

Krok 3. Obliczanie idealnej wagi.

Idealna waga = 100 – obecna zawartość procentowa tłuszczu / 100- docelowa zawartość procentowa tłuszczu x obecna waga

= 100-24,5% / 100-20% x 165Ib = 155,7Ib

Ważne! Zalecamy aby ewentualny program odchudzający lub fitness był kombinacją odpowiednich ćwiczeń i zdrowej diety. Przed rozpoczęciem programów odchudzających lub fitness należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

 

Skąd wiadomo, że tłuszcz jest zastępowany mięśniami?

Monitorowanie zmian wagi ciała bez tłuszczu sygnalizuje, czy tłuszcz jest zastępowany mięśniami. Można określić masę ciała bez tłuszczu odejmując masę tłuszczu w organizmie od całkowitej masy ciała.

Masa tłuszczu w organizmie = masa ciała x procentowa zawartość tłuszczu w organizmie

Np. masa ciała = 180 Ib, procentowa zawartość tłuszczu = 17,5%

masa tłuszczu = 180 Ib x 17,5% = 31,5 Ib

zatem:

masa ciała bez tłuszczu = 180Ib masa ciała – 31,5Ib masa tłuszczu = 148,5 Ib

Jeśli po przejściu programu fitness rezultat jest następujący:

Masa ciała = 182Ib, procentowa zawartość tłuszczu = 13%

masa ciała bez tłuszczu = 182Ib – 182Ib x 13% :

zatem 182Ib – 23,66Ib = 158,3Ib

Różnica masy ciała bez tłuszczu = 158,3 Ib po programie fitness = 9,8Ib to wiadomo, że przyrost masy netto jest rezultatem zastąpienia tłuszczu mięśniami – mniejsza proporcja procentowa zawartości tłuszczu przy wzroście masy ciała bez tłuszczu.

 

Jak dokonywać pomiaru tkanki tłuszczowej i gdzie u kobiet a gdzie u mężczyzn?

Należy dokonywać wszystkich pomiarów po prawej stronie ciała. Należy dokładnie określić miejsca pomiaru na ciele stojąc przed lustrem dopóki punkty te nie zostaną dobrze zapamiętane – użytkownik powinien upewnić się, że potrafi określić i ponownie odnaleźć każde z miejsc pomiarów. Przed dokonaniem pomiarów należy upewnić się, że skóra jest sucha i nie ma na niej śladów balsamu do ciała. Następnie uchwycić fałd skóry między kciukiem, a palcem wskazującym oddalonym od siebie o około 7,5 cm. Trzymając zdecydowanie fałd skóry między kciukiem a palcem wskazującym, unieść fałd skóry na około 1 cm w miejscu pomiaru. Wziąć ostrożnie urządzenie do pomiaru fałdu skóry i mieścić je tak, aby fałd skóry znajdował się pomiędzy ramionami pomiarowymi w odległości około 1 cm od kciuka i palca wskazującego, które przytrzymują fałd skóry. Dokonać pomiaru. Uwaga! Nie należy dokonywać pomiaru bezpośrednio po ćwiczeniach, ponieważ przemieszczanie się płynów w organizmie może zwiększyć grubość fałdu skórnego.

Regularne dokonywanie pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie – za pomocą technik pomiaru fałdu skóry jest zalecany jako jeden z najskuteczniejszych sposobów kontrolowania ogólnej sprawności organizmu. Urządzenia pomiarowe wykorzystujące pomiar fałdu skóry szacują procentową ilość tkanki tłuszczowej poprzez pomiar grubości fałdu skóry i warstwy tłuszczu leżącej bezpośrednio pod nim w głównych miejscach pomiaru. Badania wykazały, że przy ilości tkanki tłuszczowej w przedziale 15-40% pomiary dokonywane przez takie urządzenia są niemal tak dokładne jak ważenie hydrostatyczne, a przy ilości tkanki tłuszczowej poniżej 15% takie pomiary są nawet bardziej dokładne.

Dla uzyskania najbardziej dokładnych wyników, niezbędna jest umiejętność poprawnego zlokalizowania , a następnie ponownego odnalezienia, 3 miejsc pomiaru stosowanych przez większość profesjonalistów. Są one opisane w kolejnych 2 krokach.

 

Miejsca pomiaru fałdu skóry u kobiet:

1 miejsce. Triceps, kierunek fałdu – pionowy, pomiar – należy chwycić fałd skóry w połowie odległości między stawem barkowym a łokciowym , pośrodku tylnej części ramienia - tricepsu.

2 miejsce. Talia, kierunek fałdu – ukośny, pomiar – należy chwycić ukośnie fałd skóry powyżej przedniej części prawej kości biodrowej – grzebień biodrowy wzdłuż linii pachwowej przedniej.

3 miejsc. Udo, kierunek fałdu – pionowy, pomiar – należy chwycić fałd skóry z przodu uda w połowie odległości między miejsce styku pachwiny i nogi – zgięcie pachwinowe, a górną lewą stroną prawej rzepki. Ciężar ciała jest przeniesiony na lewą stopę.

Miejsca pomiaru fałdu skóry u mężczyzn:

1 miejsce. Klatka piersiowa, kierunek fałdu ukośny – należy chwycić fałd skóry w połowie odległości między prawą przednią stroną mięśnia piersiowego a brodawką sutkową.

2 miejsce. Brzuch, kierunek fałdu pionowy – należy chwycić fałd skóry 2 cm w prawo od pępka.

3 miejsce. Udo, kierunek fałdu – pionowy, pomiar – należy chwycić fałd skóry z przodu uda w połowie odległości między miejsce styku pachwiny i nogi – zgięcie pachwinowe, a górną lewą stroną prawej rzepki. Ciężar ciała jest przeniesiony na lewą stopę.

Procentowa zawartość tłuszczu/

Ocena sprawności – KOBIETY

Wiek     najwyższa      bardzo dobra               dobra                     dostateczna                  niska

19-24    <19                   19,1-22                              22,1-25                        25,1-30                               >30

25-29    <19                   19,1-22                              22,1-25                        25,1-30                               >30

30-34    <20                   20,1-23                              23,1-26                        26,1-31                               >31

35-39    <21                   21,1-24                              24,1-28                        28-32                                  >32

40-44    <23                   23,1-26                              26,4-29                        29-33                                  >33

45-49    <24                   24,1-27                              27,1-31                        31,1-34                               >34

50-54    <27                   27,1-31                              31,1-34                        34,1-37                               >37

>55        <28                    28,1-31                             31,1-34                         34,1-38                              >38

Procentowa zawartość tłuszczu/

Ocena sprawności – MĘŻCZYZN

Wiek     najwyższa       bardzo dobra               dobra                     dostateczna                 niska

19-24    <11                    11,1-15                        15,1-19                    19,1-23                         >23

25-29    <13                    13,1-17                        17,1-20                    20,1-24                         >24

30-34    <15                 15,1-18                        18,1-22                    22,1-25                         >25

35-39    <16                 16,1-19                        19,1-23                    23,1-26                         >26

40-44    <18                 18,1-21                        21,1-24                    24,1-27                         >27

45-49    <19                 19,1-22                        22,1-25                    25,1-28                         >28

50-54    <20                 22,1-23                        23,1-26                        26,1-29                         >29

>55        <20                 20,1-24                        24,1-27                    27,1-30                          >30

Przyrząd do mierzenia fałdu skóry:

https://www.zdrowapolka.pl/miernik-elektroniczny-do-pomiaru-tkanki-tluszczowej.html

 

Zapraszamy do kontaktu i zakupów, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.