Obracane krzesło nawannowe do 130kg z wycięciem

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • 549,00 zł
  • Niedostępny

Krzesło obraca się o 360°, umo żliwiając 
przenoszenie pacjenta ponad brzegiem wanny. 
Siedzisko można zablokować w czterech 
ustawieniach co 90 stopni. Pacjent siada na 
siedzisku od zewnętrznej strony wanny, a następnie 
obraca się do wnętrza wanny, aby wziąć kąpiel lub 
prysznic.

 

ASD001


45paris124

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

 

Obracane krzesło nawannowe z podłokietnikami. oparciem i wycięciem sanitarnym jest wyrobem medycznym

Czy Twoja wanna jest za mała dla 

standardowego/prysznicowego/rehabilitacyjnego 
krzesła do wanny? Obrotowe krzesło do wanny jest 
zatem doskonałym rozwiązaniem. Krzesło jest 
przeznaczone dla osób, które mają trudności z 
siadaniem w wannie. Można je stosować w wannach 
o szerokości wewnętrznej od 560 do 660 mm.

Krzesło obraca się o 360°, umożliwiając 
przenoszenie pacjenta ponad brzegiem wanny. 
Siedzisko można zablokować w czterech 
ustawieniach co 90 stopni. Pacjent siada na 
siedzisku od zewnętrznej strony wanny, a następnie 
obraca się do wnętrza wanny, aby wziąć kąpiel lub 
prysznic.

Konstrukcja krzesła umożliwia osobom starszym lub 
przechodzącym okres rehabilitacji korzystanie z 
wszystkich funkcji krzesła w środowisku domowym.

OBSŁUGA KRZESŁA OBROTOWEGO

Krzesło obrotowe doskonale nadaje si do
uŻytku w wannie. Specjalnie zaprojektowane
gumowe kocówki znajdujce si na każdej z
nóg utrzymujcych zapewniaj stabilność
krzesła i uniemoliwiają ślizganie po płycie
wanny.

Krzesło można umieciścić na wannie i w łatwy
sposób je ściągnąć, gdy nie jest używane.
Dziki temu inne osoby równie mogą
korzystać z wanny.

Krzesło  jest wyposażone w zdejmowane
podłokietniki i oparcie, a jego siedzisko mona
unieruchomi w czterech pozycjach co 90°.

Pomoc drugiej osoby pozwala w wygodny i
bezpieczny sposób obrócić krzesło.
1. Pociągnij dźwignię do góry .
Dźwignia zostaje zwolniona z otworu
blokującego .
2. Uniesie nogi pacjenta podczas obracania
krzesła do pozycji kąpieli.
3. Ustaw krzesło w odpowiedniej pozycji.
Krzesło można unieruchomić w
czterech pozycjach co 90°,
umieszczaąjc dźwignię w jednym z
czterech otworów blokujących .

Możliwe pozycje:
• Pozycja do mycia: ustaw krzesło
równolegle do dolnej ramy
• Pozycja do siadania na
krzesło/zsiadania z krzesła: ustaw
krzesło prostopadle do dolnej ramy
4. Zablokuj krzesło, umieszczajc
dwigni  we właciwym otworze
blokujcym .
5. Sprawd, czy krzesło jest odpowiednio
unieruchomione.

Osoby, które mogą chodzi:
1. Podejdź do krzesła.
2. Ustaw krzesło w odpowiedniej pozycji,
aby mona było bez problemu na nim
usi. (pozycja prostopadła do dolnej
ramy)
3. Usid na krzele. Podłokietniki mona
wykorzysta jako dodatkowe podparcie.
Uważaj, aby nie polizgnąć się na
podłodze.
4. Obróć krzesło do kpieli.

Osoby, które nie mogą chodzi:
1. Siadanie na krześle/zsiadanie powinno
odbywać sie przy pomocy drugiej
osoby.
2. Ustaw krzesło w odpowiedniej pozycji.
(pozycja prostopadła do dolnej ramy)
3. Podnie pacjenta na krzele.
Podłokietniki mona wykorzysta jako
dodatkowe podparcie.
4. Obróć krzesło do kpieli.

Do sterylizacji należy stosować wyłącznie
środki odkażajce przeznaczone do
powlekanych powierzchni metalowych i
powierzchni plastikowych. Naleźxży zawsze
zwrócić uwagę na instrukcję środka
czyszczcego. Zaleca się stosować środki
sprawdzone które są na licie Instytutu
Roberta Kocha (informacje można uzyskać na
stronie:www.rki.de).

SPECYFIKACJA
szerokość: 72 cm 
Głębokość: 52 cm 
wysokość: 56 cm 
szerokość siedziska:41 cm
głęboko. siedziska: 37 cm

wysokość oparcia : 32 cm
wew. szer wanny :56 -66 cm 
Waga: 5,5 kg 
obciążenie: 130kg